Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Проверка на дунавските диги

От началото на годината пет междуведомствени комисии, назначени от областния управител на област Видин, са извършили проверки на състоянието на дунавските диги и отводнителни помпени станции към тях и корекции на реки – публична държавна собственост, съобщиха за БТА от Областна администрация в дунавския град. Проверена е и проводимостта на речните участъци на река Арчар, река Скомля, река Медовнишка, река Голема река, река Манастирска, река Лом, и река Войнишка, допълват от там.

Проверени са 18 дунавски диги и девет корекции на р. Арчар, р. Скомля, р. Тополовец, р. Свети Петър, р. Делейнска, р. Тополовец, р. Видбол, р. Войнишка и Симеоновско дере. Въз основа на констатациите са дадени предписания на централното управление на „Напоителни системи“ ЕАД да се предприемат необходимите действия за почистване от храстовидна растителност, единични издънкови дървета и  аморфа. Директорът на Областна дирекция на МВР – Видин, Началникът на Гранично полицейско управление – Видин и кметовете на общини да предприемат необходимите действия, за ограничаване и предотвратяване незаконното преминаване на автомобили и каруци, и провеждането на па̀ша на домашни животни по дигите, уточняват от областната администрация.

Деветнадесет речни участъка ще бъдат включени в Програми за планово почистване на речните участъци с намалена проводимост на територията на област Видин за 2024 г. През 2022 г. са изпратени искания за финансиране на неотложни възстановителни работи до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, но не са взети решения по тях. Те са подновени и през 2023 г, уточняват още от Областна администрация – Видин.

В момента се подготвя документация за провеждане на пазарни консултации за определяне на актуалната прогнозна стойност с оглед искане на финансиране от Междуведомствената комисия за речни участъци с намалена проводимост, които са констатирани след проверки, допълват от областната администрация. От там уточняват, че през месец октомври 2023 г. предстои ежегодна проверка на речни участъци в област Видин.

На територията на община Видин има три критични участъка в урбанизираната територия на населените места. Това са коритото на р. Видбол в гр. Дунавци, на р. Тополовец в с. Градец и на р. Свети Петър в с. Генерал Мариново, каза за БТА заместник-кметът Светослав Скорчев. И в трите поречия има необходимост от санитарно почистване на самозалесила се растителност, но ситуацията към момента се оценява като неопасна за живота и имуществото на населението, уточни той.

В Община Белоградчик регулярно се проверява проводимостта на речните корита. Това се прави от кметските наместници на селата, каза кметът Борис Николов. В случай, че постъпи сигнал, мястото се оглежда от общинска комисия.  Към момента няма установени критични участъци, уточни кметът.

От години в Община Ружинци са констатирани две критични места – мостови съоръжения при с. Тополовец и с. Роглец, каза кметът Александър Александров. Направен е оглед и протокол за състоянието от областна комисия. За тях са изготвени количествено-стойностни сметки и са подадени за финансиране към Междуведомствената комисия, но все още няма получено такова, допълни той.

Деретата са с добра проводимост, което се доказа от проливните дъждове в началото на лятото. Проблемни са две дерета в селата Плешивец и Гюргич. За тях също се очаква финансиране от междуведомствената комисия, уточни Александров.

Областна администрация – Видин е в постоянна комуникация с общините на територията на областта и Напоителни системи ЕАД – клон Видин, обявиха от там. Целта е събиране на актуална информация за състоянието на дунавските диги, водните нива на реките, предпазните диги на вътрешните реки и състоянието на язовирите.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button