Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниТОП новини
Популярно

Над 1,3 млн. лева за ремонт на централната пешеходна зона във Видин

Първа копка по проект “Основна реконструкция на централна пешеходна зона – IV етап” се проведе във Видин. С откриваща пресконференция и церемония “първа копка” символично бе дадено началото на дейностите по четвъртия етап на проекта, съобщиха от Общината.

В пресконференцията, която се проведе в залата на Общински съвет – Видин, взеха участие Светослав Скорчев, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата; инж. Денислав Стаменов – старши експерт “Улична и пътна мрежа” и ръководител на проекта; Златомир Филипов – представител на фирмата изпълнител “ПСТ-Видин” ЕООД; Боряна Георгиева от отдел “Северозападен район” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други.

Денислав Стаменов запозна присъстващите с основните дейности по проекта и очакваните резултати.

“Главната цел е да се насърчи балансираното и устойчиво градско развитие чрез реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин”, заяви той.

С реализацията на проекта ще се обнови участъкът от Младежкия дом до Спортна зала “Фестивална”, по чието протежение са концентрирани сгради с важни административни и обществени функции.

По-късно пред Спортната зала се проведе и официалната церемония “първа копка”. Скорчев коментира пред присъстващите и меди“,ите, че това е дългоочакван ремонт, който ще промени облика на пешеходната зона и в тази част на Видин. Той пожела успех на фирмата изпълнител и увери, че от страна на Общината ще се осъществява стриктен контрол.

Златомир Филипов обяви, че ще се направи всичко възможно дейностите да приключат в срок. Той подчерта, че ще бъде осигурено безпрепятственото преминаване на пешеходците до сградите и обектите в зоната на ремонтните работи.

Общата стойност на проекта е 1 330 630,38 лева, от които европейско съфинансиране 979 959,97 лева, национално – 172 934,10 лева и собствено – 177 736,31 лева. Срокът за изпълнение е 36 месеца, до 31.12.2023 г.

Проектът се осъществява по Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура “Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2024-2020-Видин” с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Региони в растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Източник: www.focus-news.net

Подобни публикации

Back to top button